OMIX

C A M B A D O S

AVISO LEGAL

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Cumprimento deber no contida información non artigo 10 da Lei 34/2002, facer 11 xullo da Sociedade da da Servizos facer Información e Comercio Electrónico, entón seguintes datos recóllense: propietario da empresa da dominio web e OMIX Cambados (no OMIX Ante Cambados), domiciliado aos seus efectos na rúa un MERCED 1 1 – Cambados (Pontevedra) Número CIF: P3600600E non rexistrado mmmmm. Correo electrónico de contacto: omix@cambados.es do sitio web.

    
USUARIOS

Acceso O lugar deste e / ou OMIX Cambados usar atribue usuario indicado, que acepta, do uso de acceso e / ou dese como Termos Xerais de Uso reflectidas aquí. As condicións anteriormente mencionadas aplicaranse de forma independente ás Condicións de Contratación de Xerais, que, neste caso, non son vinculantes.

    
USE DO PORTAL

http://omix.cambados.es infinidade uña ofrece acceso á información, Servizos, ou programas de datos (en adiante diante «contido») en pertencentes Internet OMIX Cambados UO seus dous ou usuario o dereito de acceder Prune. O USUARIO asume a responsabilidade polo uso do portal. Esta responsabilidade estará dispoñible para acceder a determinados servizos ou servizos.
Neste rexistro ou USUARIO serán ou encargados de proporcionar información veraz e legal.

Como Deste resultado, eu rexistro, ou USUARIO Prune Cun contrasinal ten que ser responsable ou, comprometéndose a Facer un dilixente e uso confidencial. O comprométese usuario Facer uso adecuado dous Contido e Servizos (como eu Servizos chat, foros de debate UO newsgroups), que é Nome da creou empresa ou lugar ofrecido a través do seu sitio web como un exemplo, pero non limitando non usalos para (i) participar en actividades ilegais, ilegais ou contrarias ao orden público; (Ii) divulgar publicidade contido natureza ou dunha racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, avogado polo terrorismo ataque ou Uman Dereitos; dano (III) causando Nome do creador do sitio web que os sistemas nos físicas e lóxicos, provedores de OS SEUS terceiros, ou introdución a virus informático estender ou outros calquera OU lóxicos sistemas físicos que son capaces de danar anteriormente mencionados; (Iv) intento de acceso e, se é caso, utilizado como contas de usuarios de correo-e doutros para manipular e modificalo los como mensaxes súas. Nome do creador web resérvase ou Dereito de eliminar comentario calquera e achegas que violen ou con respecto a dignidade humana, que son discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, ameazan a xuventude ou infancia, orde ou ou pública Seguridade que ao xuízo, non Sería axeitado para unha publicación. No caso calquera, polos OMIX Cambados opinións non susceptibles expresadas dar aos usuarios a través de foros, chats UO participación outras ferramentas.

    
PROTECCIÓN DE DATOS

OMIX Cambados directrices Atende OST da Lei 15/1999 de 13 de Decembro Persoais Data Protection, e polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de Decembro que aprobo regulamentos de aplicación da Lei aprobación Orgánica e outros para vixente normativa en todo momento, e asegura ou corrixe o uso e procesamento de dous datos persoais usuario. Por iso, eu xunto como acontece con todas as formas de recollida de datos persoais, ten Servizos pedir contacto.omix@cambados.es Prune, Prune para informar ou usuario da existencia e aceptación das condicións Tratamento dous datos SEUS facer caso non seu, informándoo da responsabilidade facer arquivo creado para abordar persoa responsables dadas a vostede Dereitos exercitar posibilidade de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ou propósito de procesamento e de comunicación de datos terceiros ningún caso o seu.

Ademais, OMIX Cambados informa que é de acordo Lei Coa 34/2002, de 11 de xullo da Sociedade da da Servizos Información e Comercio Electrónico e acordou co pediu procesamento facer aletas seu correo-e Comerciais en todo momento.
 

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

OMIX Cambados por si ou como cessionária, ten todos os dereitos de propiedade intelectual do seu sitio web, así como os elementos nel (non limitando a, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos contidos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), de propiedade de OMIX Cambados ou dos seus titulados.

Todos os dereitos reservados. En virtude das disposicións dos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Copyright son expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluíndo calquera medio de facilitar a totalidade ou parte do Contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen a autorización de OMIX CAMBADOS. O USUARIO com
prométese a respectar os dereitos da Propiedade Intelectual

aviso Legal   |   privacidade  |   axuda   | mapa do sitio   |   accesibilidade

© OMIX Cambados 2018
™ RC Designers
X