OMIX

C A M B A D O S

CURRICULUM VITAE

O CURRICULUM VITAE É UN DOCUMENTO QUE AMOSA AS HABILIDADES, FORMACIÓN E EXPERIENCIA LABORAL DUNHA PERSOA, CO FIN DE OPTAR A UN POSTO DE TRABALLO OU PRESENTARSE A UNHAS OPOSICIÓNS OU QUENDAS DE AGARDA.

XUNTO COA CARTA DE PRESENTACIÓN, É O DOCUMENTO DESTIÑADO A PRESENTAR, NUN ÚNICO LUGAR, TODA A INFORMACIÓN QUE POIDA RESULTAR RELEVANTE NUN PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSOAL OU NUNHA ENTREVISTA.

O TERMO CURRICULUM VITAE, SOLE APLICARSE NA BÚSQUEDA DE EMPREGO. NESTOS CASOS O ASPIRANTE A UN EMPREGO, BECA O SEMELLANTE, DEBE PRESENTAR NUN DOCUMENTO O RESUMEN DE TÓDOLOS SEUS MÉRITOS.

EXISTEN DISTINTAS FORMAS DE PRESENTALO, PERO SOLE, ADEMÁIS DE ENGADIR UNHA FOTO, REFLICTIR OS DATOS PERSOAIS, A FORMACIÓN ACADÉMICA, EXPERIENCIA LABORAL, PUBLICACIÓNS, E OUTROS DATOS DE INTERESE COMA SON OS IDIOMAS, HABILIDADES E COMPETENCIAS ADQUIRIDAS RELACIONADAS CO POSTO AO QUE SE OPTA.

DEPENDENDO DO XEITO EN QUE ORGANICEMO-LA INFORMACIÓN O CURRICULUM VITAE PODE SER DE CATRO TIPOS:

  1. CRONOLÓXICO: NESTE MODELO, OS DATOS ORDÉNANDSE DENDE O PRIMERO EMPREGO (O MÁIS ANTIGUO)​
  2. INVERSO: O MODELO INVERSO DESTACA A EXPERIENCIA PERSOAL MÁIS RECIENTE.
  3. FUNCIONAL: OS DATOS ORDÉANSE POR BLOQUES TEMÁTICOS. É O MÁIS RECOMENDABLE SE A EXPERIENCIA É MOI DISPERSA OU NON ESTIVEMOS TRABALLADO DURANTE UN TEMPO.​
  4. POR PROXECTOS: ESTE CURRICULUM DESTACA OS PROXECTOS DO ASPIRANTE E AS COMPETENCIAS QUE ADQUIRÍU, SEMPRE E CANDO SE ATOPEN RELACIONADAS COA OFERTA DE EMPREGO

NALGÚNS CASOS PÓDESE FALAR DO CURRICULUM COMBINADO OU MIXTO, QUE PRETENDE DESTACAR OS ASPECTOS MÁIS POSITIVOS. ESTE MODELO É O MÁIS DIFÍCIL DE ARMAR. É ÚTIL PAR AAS PERSOAS QUE LEVAN MOITO TEMPO TRABALLANDO NUNHA CARREIRA E OBTIVERON VARIOS OBXECTIVOS.

NA MAIORÍA DE PAISES, O TAMAÑO DO CURRICULUM NON EXCEDE DUN FOLIO. É RECOMENDABLE INCLUIR UNHA CARTA DE MOTIVACIÓN OU PRESENTACIÓN, NA QUE SE EXPLICAN AS RAZÓNS QUE MTOVIAN A SOLICITUDE DO POSTO OFERTADO AO CONSIDERAR QUE SE ENCAIXA EN DITO POSTO. TAMÉN É RECOMENDABLE ACHEGAR UNHA CARTA DE RECOMENDACIÓN, NA QUE UN EMPLEADOR ANTERIOR DA REFERENCIAS DO ASPIRANTE E DEFENDE A SÚA VALÍA.

e-CURRÍCULUM VITAE 

NA NUBE.

CURRÍCULUM VITAE EUROPEO ONLINE.

CURRÍCULUM VITAE PLANTILLAS ONLINE.

CARTA DE PRESENTACIÓN PLANTILLAS ONLINE.

aviso Legal   |   privacidade  |   axuda   | mapa do sitio   |   accesibilidade

© OMIX Cambados 2018
™ RC Designers
X