OMIX

C A M B A D O S

MISIÓN

A Oficina de Información Xuvenil (OMIX) do Concello de Cambados, ten ao seu cargo: planificar, deseñar, articular, supervisar e executar políticas públicas de xuventude, así coma velar polo cumprimento das mesmas.

É competencia de dito organismo, revitaliza-lo papel das e dos xóves coma actores sociais estratéxicos, así coma potenciar a súa participación en diferentes áreas dende unha concepción integral, solidaria e de igualdade social.

VISIÓN

A OMIX municipal, parte da idea de que a participación e o compromiso deben ser elementos que xuntos garanten que a xuventude mellore as súas expectativas de futuro. Para elo, compre tomar decisións, sendo consultados @s xoves para establecer, priorizar y definir obxectivos. Deste xeito poderanse xerar as condición para a participación real y efectiva dos propios actores involucrados na execución das citadas políticas activas xuveniles. La plenitude da dualidade participación-compromiso daráse cando a xuventude, ademáis de priorizar e planificar os obxectivos, se reponsabilicen dos seus resultados, previa avaliación dos mesmos. Nese marco conceptual a OMIX ten coma principal principio rector a participación xuvenil organizada.

A OMIX, constitúese entón en referente técnico e de información á juventude, en base a deseños institucionais que aseguren e garanten a participación efectiva na planificación, o diseño, a coordenación, a articulación e execución de políticas para o sector aop garantir a transversalidade nos enfoques e responsabilidades.

Ademáis, promove a descentralización no plano político e administrativo co obxectivo de estimula-la participación ciudadá. Esta participación implica a iniciativa, a posta en práctica das políticas a executar así coma o control da acción estatal en tódolos seus niveis.

MENÚ
 • INICIO
 • FORMACIÓN
 • EVENTOS
 • CARNÉS
 • CURRÍCULO
 • CONTACTA
ACERCA DE...
 • MISIÓN
 • VISIÓN
PÁXINAS AMIGAS
 • CONCELLO DE CAMBADOS
 • OBRADORIO DE EPREGO
 • SERVIZO PÚBLICO DE EMPREGO
 • DEPO-XOVE
 • INJUVE

aviso Legal   |   privacidade  |   axuda   | mapa do sitio   |   accesibilidade

© OMIX Cambados 2018
™ RC Designers

aviso Legal   |   privacidade  |   axuda   | mapa do sitio   |   accesibilidade

© OMIX Cambados 2018
™ RC Designers
X